บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ ให้กับสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ให้กับ ผศ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัทหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ

#facelabs #เฟซแลบส์ #csr #แอลกอฮอล์เจล

บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ให้กับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัทหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ  

FACELABS ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานบรรยายหัวข้อ “หยุดเวลาพาย้อนวัย” ณ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.)

บริษัทเฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานบรรยายหัวข้อ “หยุดเวลาพาย้อนวัย” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระกฤษ์ อาจารย์ ประจำหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย การชะลอวัยและฟื้นฟูสภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา และอองโคโลยีพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล รพ.ศิริราช และดร.นพ.เพิ่มยศ เรื่องสกุลราช ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ร.พ.หัวใจ กรุงเทพ

เฟซแลบส์ ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 ให้กับชาวระยอง

     บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดี ให้กับชาวระยอง
     ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชสำอาง นำโดย ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานในเครือ ร่วมมอบแอลกอฮอล์ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

เฟซแลบส์ ประเทศไทย และบริษัทในเครือ ฯ ร่วมบริจาค “แอลกอฮอล์” ให้กับ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

💙บริษัท เฟซแลบส์ ประเทศไทย และบริษัทในเครือ ฯ ร่วมบริจาค “แอลกอฮอล์” ให้กับ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” 💙

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้มอบ C21 Alcohol Spray และ C21 Wash Away Alcohol Hand Gel สำหรับใช้ล้างมือ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน การดำเนินงาน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

บริษัทคอสมินา จำกัด ร่วมบริจาค “แอลกอฮอล์” ให้กับ “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย”วันที่ 8พฤษภาคม 2563

บริษัท คอสมินา จำกัด ร่วมบริจาค “แอลกอฮอล์” ให้กับ “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท คอสมินา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายชั้นนำระดับประเทศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กๆ ในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้บริจาคแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ให้กับ “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” เพื่อให้เด็กๆ ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยหวังว่าจะช่วยลดการกระจายเชื้อไวรัสภายในมูลนิธิฯ

บริษัทคอสมินา จำกัด ร่วมบริจาค “แอลกอฮอล์” ให้กับมูลนิธิบ้านบางแควันที่ 7 พฤษภาคม 2563

บริษัท คอสมินา จำกัด ร่วมบริจาค “แอลกอฮอล์” ให้กับมูลนิธิบ้านบางแค วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท คอสมินา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายชั้นนำระดับประเทศ ได้บริจาคแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ให้กับ “มูลนิธิบ้านบางแค” เพื่อใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยบริษัทฯ หวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าใน “กลุ่มผู้สูงอายุ”

นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมงาน “24 th RCD Bangkok 2020

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมงาน “24th Regional Conference of Dermatology (Asian – Australasian)”

ร่วมกับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 45 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นงานระดับสากล ภายในงานได้จัดการบรรยายองค์ความรู้และจัดแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลผิวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศ

นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้รับรางวัล “Achievement award” ในงาน 60 ปี แพทย์เชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์

เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิทย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่จัดขึ้น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิวที่ผ่านมา

นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ นายกสมาคมสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการ บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “Achievement award” ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนประสบความสำเร็จอย่างสูงถึงระดับสากล อีกทั้งเป็นบุคคลตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธาดากรุ๊ป ร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน

บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายชั้นนำระดับประเทศในเครือธาดากรุ๊ป ร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ณ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยหวังว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ในการฟื้นฟูสุขภาพ และเติมเต็มพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เฟซแลบส์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน Thammasat University Ambassador (TUAM)” รุ่นที่ 74

บริษัทเฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน “ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ หรือ“Thammasat University Ambassador (TUAM)” รุ่นที่ 74 พร้อมเป็นตัวแทนมอบรางวัล Popular Vote ประเภทผู้อัญเชิญธรรมจักรถ้วยพระราชทาน (ฝ่ายหญิง) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งการร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในกิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่เฟซแลบส์ ต้องการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม ทั้งภายในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม CSR ปันน้ำใจสู่น้อง 2019 โรงเรียน วัดสบกเขียว

รวมภาพความประทับใจสู่น้อง ๆ โรงเรียนวัดสบกเขียว ตำบล ศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร และ พนักงานในเครือ THADA GROUP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อความรักเติมรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ ด้วยการ มอบขนม หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเงินเป็นทุนการศึกษา จะประทับใจแค่ไหนไปชมภาพกันเลย…

นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “How to Conserve Your Beauty” 24 มีนาคม 2562

นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ นายกสมาคมสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการ บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “How to Conserve Your Beauty” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ห้อง EH 106 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ไบเทค บางนา

ธาดากรุ๊ป ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ดร. ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือธาดากรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายชั้นนำระดับประเทศ เป็นตัวแทนส่งมอบเสื้อผ้า หนังสือ และของเหลือใช้ที่พนักงานร่วมกันบริจาคในโครงการ “เหลือ-ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเหล่านี้เป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นใน วันที่ 20 ธันวาคม 2561

FACELABS คว้ารางวัล Iconic Beauty 2018 Presented by Praew Magazine

ในงาน Iconic Beauty 2018 Presented by Praew Magazine กับรางวัล “Iconic Cleanser Gel”
ไปด้วยกันทั้ง 4 เบอร์กันเลยทีเดียว! ของเค้าต้องดีแค่ไหนถึงกับคว้ารางวัลไปทั้ง 4 สูตร ท้าให้ลอง แล้วจะหลงรัก เจลล้างหน้า FACELABS Cleanser Pure Gel

FACIAL CLEANSER PURE GEL วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ TOPS และ CENTRAL FOOD HALL ทั่วประเทศ

ประกาศๆ FACELABS FACIAL CLEANSER PURE GEL
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ TOPS SUPERMARKET และ CENTRAL FOOD HALL ทุกสาขาทั่วประเทศ 🎉

FACELABS FACIAL CLEANSER PURE GEL
NO.0-3 เจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน สำหรับผิวแพ้ง่าย ปราศจากสารเคมีตกค้าง พร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นต่อผิว คิดค้นสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
• FACELABS Facial Cleanser Pure Gel No.0 เหมาะสำหรับสภาพผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นพิเศษ
• FACELABS Facial Cleanser Pure Gel No.1 เหมาะสำหรับผิวแห้ง
• FACELABS Facial Cleanser Pure Gel No.2 เหมาะสำหรับผิวธรรมดาหรือผิวผสม
• FACELABS Facial Cleanser Pure Gel No.3 เหมาะสำหรับผิวมัน
✔ ควบคุมความมัน ไม่อุดตัน ไม่ก่อให้เกิดสิว
✔ ล็อคความชุ่มชื้นบนใบหน้า
✔ ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการระคายเคืองต่อผิวหน้า

ใครอยู่ใกล้ไปซื้อกันได้เลยนะคะ

ประกาศแล้ว! สุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่เหล่าคนดังเลือกและบอกต่อ 2018

กว่าสองเดือนที่ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการความสวยความงาม ทั้งเมคอัพ อาร์ททิสต์, บิวตี้ บล็อกเกอร์ และเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งทีมงาน Lisa ร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์ความงามนานาชนิด เพื่อเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ความที่ยอดเยี่ยมที่สุด มีคุณภาพและคุ้มค่าที่สุด ในหลากหลายหมวดหมู่ และบัดนี้ จากผลิตภัณฑ์นับร้อยแบรนด์ รวมแล้วกว่าพันรายการ…ได้เวลาที่ Lisa จะประกาศผลรางวัล Beauty Choice Awards ผลิตภัณฑ์ความงามยอดเยี่ยมประจำปี 2018 แล้วค่ะ!

คณะกรรมการของเรา

เ ริ่ ม กั น เ ล ย !

1) Best Makeup Remover (สุดยอดผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอาง)

SUPER CLEANSER: สุดยอดผลิตภัณฑ์เช็คเครื่องสำอางบนใบหน้า  ด้วยเทคโนโลยีพิเศษจากราชเทวีคลินิก ช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอางที่หนาพิเศษ ขจัดคราบความมัน และสิ่งสกปรกส่วนเกินให้หลุดออกอย่างง่ายดาย และยังมีสารสกัดจากธรรมชาติ ทำความสะอาดแล้วยังช่วยบำรุงอีกขั้นตอน

2) Best Cleansing Oil (สุดยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว)

PURE CARE Royal Olive Cleansing Oil: คลีนซิ่งออยล์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบมะกอก ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยน แถมยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ แนวอโรม่า จึงรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมกับรู้สึกได้ถึงความสะอาดหมดจด

3) Best Cleansing Water (สุดยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดน้ำ)

NU FORMULA Mineral Cleansing Water for Sensitive Skin: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ ขจัดทุกสิ่งอุดตันให้ผิวหน้าสะอาดหมดจด ล้ำลึก ไม่เหนียวเหนอะหนะ

4) Best Cleansing Foam (สุดยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดโฟม)

NIVEA Pearl White Super Mousse: โฟมล้างหน้าเนื้อมูส สัมผัสแล้วจะพบว่าเนื้อโฟมละเอียดนุ่มและบางเบา ช่วยให้ผิวหน้าปราศจากสิ่งสกปรก ชุ่มชื้น กระจ่างใส สบายและอ่อนโยนต่อผิวบอบบางแพ้ง่าย เพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พาราเบน น้ำมัน และน้ำหอม

5) Best Facial Cleansing Gel (สุดยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดเจล)

FACELABS Facial Cleanser Pure Gel: เจลล้างหน้าสูตรใสสำหรับผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษ ปราศจากสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยน ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ที่ผิว

1) Best Toner (สุดยอดผลิตภัณฑ์โทนเนอร์เช็ดผิวเพื่อทำความสะอาดและปรับสมดุลให้ผิว)

BIODERMA Sensibio Tonique: โทนเนอร์ทำความสะอาดผิวหน้า อ่อนโยนต่อผิวบอบบางแพ้ง่าย มีสารสกัดจากแตงกวา ช่วยลดการระคายเคืองของผิว ปราศจากน้ำหอมและวัตถุกันเสีย จะเช็ดทำความสะอาดรอบดวงตาก็ทำได้อย่างปลอดภัย

2) Best Facial Lotion (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบโลชั่น)

POSITIF Phyto Blanc Luminessence Lotion: โลชั่นปรับสภาพผิวอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ทั้ง Phyto Complex 8 และสารสกัดจากดอกอุเมะ ประเทศญี่ปุ่น ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ขาวเนียน กระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ ฝ้า และกระ

3) Best Facial Essence for Sensitive Skin (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย)

FACELABS  Hydrating Essence: เอสเซนส์ใสบริสุทธิ์สำหรับผิวแพ้ง่าย เติมน้ำหล่อเลี้ยงให้ผิวที่อ่อนแอ เก็บล็อคความชุ่มชื้นถึงผิวชั้นใน พร้อมปรับสภาพผิว คืนความแข็งแรงให้ผิวของคุณให้เนียนนุ่มและเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ

4) Best Facial Whitening Essence (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความกระจ่างใสในรูปแบบเอสเซนส์)

No7 Youthful Vitamin C Fresh Radiance Essence: เซรั่มวิตามินซีเข้มข้น ที่จะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส แลดูสุขภาพดี เรียบเนียน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยและฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากแดด

1) Best Facial Serum (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบเซรั่ม)

OLIV Moonlight Serum: เพิ่มความเปล่งประกายให้ผิวด้วยผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติออแกนิก มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย ชะลอวัย เพิ่มความกระจ่างใสและปกป้องผิวให้เรียบเนียนไม่เปลี่ยนสี

2) Best Facial  Essence (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบเอสเซนส์)

BSC Time Defence Facial Firming Treatment Essence: เอสเซนส์เติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า เพิ่มความยืดหยุ่นและเรียบเนียน แลดูอ่อนวัย สามารถใช้ได้กับทั้งใบหน้าและลำคอ

3) Best Facial Oil (สุดยอดผลิตภัณฑ์ออยล์บำรุงผิว) 

CUTE PRESS Asta Gold Oil Essence: ออยล์เอสเซนส์บำรุงผิวหน้าที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากสาหร่ายสีแดง เพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนาน ปกป้องผิวจากสิ่งสกปรก เพิ่มความยืดหยุ่น เติมเต็มให้ผิวตึงกระชับ และเรียบเนียน

4) Best Facial Acne Essence  (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายในรูปแบบเอสเซนส์)

CLEAR NOSE Acne Care Solution Essence: เอสเซนส์สำหรับลดรอยสิวโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ จึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ และด้วยคุณลักษณะของน้ำ ทำให้เนื้อเอสเซนส์ซึมซาบสู่ผิวได้เร็วและชุ่มชื้นยาวนานในระดับลึกถึงชั้นผิว

5) Best Eye Cream (สุดยอดผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวรอบดวงตา)

KANEBO Refining Eye Serum: เซรั่มเนื้อเข้มข้นสำหรับบำรุงผิวรอบดวงตา ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย ยกกระชับผิวรอบดวงตา เพิ่มความชุ่มชื้น ตลอดจนทำให้ดวงตาของสาวๆ สดใสเปล่งประกาย

6) Best Facial Mask (สุดยอดผลิตภัณฑ์แผ่นมาสก์บำรุงผิว)

MEDILEEN Bio-Surge Mask: สุดยอดมาสก์หน้าเวชสำอางที่สามารถลดเลือนรอยแดงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากใช้ กระจ่างใสขึ้น เติมความฉ่ำน้ำให้ผิว แผ่นมาสก์อุ้มน้ำได้ยอดเยี่ยม ช่วยปรนนิบัติผิวเสีย อย่างเร่งด่วนภายใน 30 นาที

1) Best Face Gel (สุดยอดผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิว)  

PROVAMED Astaxanthin Night Jelly: ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสำคัญจากสาหร่ายสีแดง ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย เปลี่ยนหน้าโทรมเป็นความสดใส ชุ่มชื้น ใช้ได้ไม่มีอาการแพ้แม้ผิวบอบบาง

2) Best Night Cream (สุดยอดผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสำหรับกลางคืน)

EUCERIN Hyaluron Elastic Filler Night: ครีมบำรุงผิวสำหรับกลางคืน ด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการยกกระชับตาข่ายผิว สามารถช่วยยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงและยืดหยุ่นจากหน้าผากถึงลำคอ เติมผิวให้เรียบเนียน กระชับ และยืดหยุ่น แลดูอ่อนกว่าวัย

3) Best Over Night Cream (สุดยอดผลิตภัณฑ์มาสก์บำรุงผิวแบบข้ามคืน)  

NARUKO Raw Job’s Tears Supercritical CO2 Pore Minimizing & Brightening Night Gelly: ครีมเจลสครับผิวเนื้อนุ่ม ที่ช่วยซ่อมแซมผิวในตอนกลางคืน ปรับผิวให้เรียบเนียน ขาวกระจ่างใส และกระชับรูขุมขนระหว่างนอนหลับ กลิ่นหอมตื่นมาอย่างสดชื่น

4) Best Moisturizer for Anti-Aging (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ช่วยดูแลริ้วรอย)

SUQQU Intense Rich Cream: ผลิตภัณฑ์สุดเข้มข้นเหนือชั้น มีส่วนผสมและกลิ่นหอมจากดอกไม้ เปลือกไม้ และจากธรรมชาติอื่นๆ ฟื้นฟูผิวที่เหนื่อยล้าและลดริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างดีเยี่ยม เติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว

1) Best Day Cream  (สุดยอดผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสำหรับกลางวัน)

NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream SPF20 PA+++: ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวัน มีส่วนผสมหลักคือเมือกหอยทาก ช่วยลดความหมองคล้ำ ช่วยให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมฟื้นฟูให้ชั้นผิวแข็งแรงจากภายใน

2) Best Moisturizer for Whitening (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อผิวที่แลดูขาวและกระจ่างใส) 

CATHY DOLL Ready 2 White Boosting Cream: มอยส์เจอร์ไรเซอร์บูสความกระจ่างใสให้ใบหน้าในข้ามวัน ผสานคุณค่าจากสารสกัดสมุนไพรเกาหลีนานาชนิด  กระชับรูขุมขน บำรุงผิวอย่างล้ำลึก ให้ผิวดูเปล่งปลั่ง  กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

3) Best Moisturizer for Dry Skin (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อผิวที่ชุ่มชื้น)

SMOOTO Aloe-E Snail Bright Gel: หน้าใส ไร้สิว ด้วยผลิตภัณฑ์เจลว่านหางจระเข้ มีส่วนผสมวิตามินเอและเมือกหอยทาก ลดรอยดำรอยแดงให้จางลง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างยาวนานล้ำลึก เนื้อเจลเกลี่ยง่ายสบายผิว

4) Best Sunscreen for Face (สุดยอดผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด)

MINUS-SUN Facial Ultra Sun Protection SPF50+ PA++++: อยากได้กันแดดนวัตกรรมใหม่ที่ปกป้องได้ถึงขีดสุด ต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์กันแดดเนื้อมูส สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA1/ UVB2/ UVB สูงสุด 50 เท่า เนื้อนุ่มลื่น บางเบา เกลี่ยง่าย ใช้เป็น Makeup Base ปกปิดจุดด่างดำให้ผิวแลดูเรียบเนียน ติดทนนานตลอดวัน

1) Best Moisturizer for Oily Skin (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อคนผิวมัน)

EUCERIN Pro ACNE SOLUTION A.I. MATT FLUID: มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยลดรอยจากสิว พร้อมฟื้นบำรุงเซลล์ผิวจากภายในชั้นผิว ลดความมัน ขจัดสิ่งสกปรกที่ทำให้ผิวอุดตัน

2) Best Moisturizer for Sensitive Skin (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย)

YOURGOODSKIN SPF 30 Anti-Oxidant Day Cream: มอยส์เจอร์ไรเซอร์สูตรกลางวัน บำรุงพร้อมสรรพคุณปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วย SPF30 และสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถทาได้ทั่ว ไม่เกิดการระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่าย

3) Best Facial Scrub (สุดยอดผลิตภัณฑ์สครับเพื่อทำความสะอาดและกำจัดเซลล์ผิวที่ตาย)

VIE COSMETICS Bio-Collagen Deep Pore Micro-Scrub: สครับขัดผิวที่ช่วยลดความหมองคล้ำลงด้วยการผลัดเซลล์ผิวที่เสียออกไป เพิ่มความกระจ่างให้ผิว สะอาดสดใสดูมีออร่า

4) Best Sunscreen with Moisturizer for Face (สุดยอดผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดผสมมอยส์เจอร์ไรเซอร์)

BSC PANADDA Protection UV Sunscreen SPF50 PA+++: ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด เนื้อครีมเนียนนุ่ม ผสานมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้มข้น ช่วยปกป้องผิวได้ดีเป็นพิเศษ และคืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิว  ใช้ได้กับทุกสภาพผิว

1) Best Deodorant Spray (สุดยอดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในรูปแบบสเปรย์)

NIVEA Whitening Powder Spray: ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายใต้วงแขน เพิ่มความขาวกระจ่างใส แห้งสบาย และอยู่นานตลอดทั้งวัน หมดกังวลเรื่องคราบติดเสื้อผ้า

2) Best Deodorant Roll-On (สุดยอดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในรูปแบบโรลออน) ORIENTAL PRINCESS Milky Whitening Booster Intensive Whitening Deodorant: สุดยอดโรลออนระงับกลิ่นกาย กลิ่นหอมสดชื่น อ่อนโยนต่อผิว ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคือง แห้งสบาย ลองแล้วเลิ้บมากเพราะไม่ทิ้งคราบไว้บนเสื้อผ้า

3) Best Body Wash (สุดยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย)

COW BRAND BOUNCIA Body Soap: ครีมอาบน้ำที่ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นถึงขีดสุด ขจัดสิ่งสกปรกและเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ทำให้ผิวแลดูขาวประจ่างใส และสุขภาพดี

4) Best Body Scrubb  (สุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดสครับบ์ผิวกายเพื่อกำจัดเซลล์ผิว)

SANCTUARY SPA 4 Day Long Lasting Moisture Oil Scrub: สุดยอดสครับผิวกายที่ใช้ได้เป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น กลิ่นหอมอ่อนๆ ของผลิตภัณฑ์ยังอยู่นานถึง 4 วันอีกด้วย

1) Best Body Oil (สุดยอดผลิตภัณฑ์ออยล์บำรุงผิวกาย)

BIO-OIL: ผลิตภัณฑ์ออยล์บำรุงผิว สูตรเฉพาะ Bio-Oil มีสารประกอบ PurCellin Oil ทำให้เนื้อบางเบาซึมซาบสู่ผิวง่าย โดยเฉพาะรอยแตกลาย สีผิวไม่สม่ำเสมอ ริ้วรอย และผิวขาดความชุ่มชื่น พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ

2) Best Body Lotion (สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายในรูปแบบเนื้อโลชั่น)

BODY AHA: ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายเนื้อโลชั่นจากราชเทวีคลินิก ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอย และรอยแผลเป็นต่างๆให้ผิวสดใส เรียบเนียน ลดรอยหยาบกร้าน ส่วนผสมของ AHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวเสียในบริเวณที่ผิวหยาบกร้านและต้องการการบำรุงเป็นพิเศษ

3) Best Sunscreen for Body (สุดยอดผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับผิวกาย)

P.O.CARE Aloe Moisturizing Sun Block Lotion SPF50 PA+++: ผลิตภัณฑ์กันแดดเนื้อครีมกึ่งเจล จึงเกลี่ยให้ทั่วผิวได้ง่าย ไม่เหนอะหนะ ปลอดภัยและหมดห่วงเรื่องอาการแพ้ เพราะไม่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม

1) Best Lip Care (สุดยอดผลิตภัณฑ์ลิปกลอสเพื่อตกแต่งริมฝีปาก)

NIVEA Lip Butter Raspberry Rose: ลิปบาล์มช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปาก มีส่วนผสมของราสพ์เบอร์รี่สำหรับบำรุงและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ น่าใช้สุดๆ

2) Best Eyebrow Pencil (สุดยอดผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วในรูปแบบดินสอ)

SOAP & GLORY™ Archery 2-in-1 Brow Filling Pencil & Brush Dark Choc: ดินสอเขียนคิ้ว 2 อิน 1 ประกอบด้วยหัวดินสอเรียวเล็ก และแปรง เติมเส้นขนคิ้วให้ดูหนาขึ้น เส้นคิ้วดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

3) Best Eye Liner Liquid (สุดยอดผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วในรูปแบบน้ำ)

KATE Tokyo Quick Lock Liquid Liner WP: อายไลน์เนอร์สีดำสนิท เพิ่มเสน่ห์และความโฉบเฉี่ยว แห้งทันทีที่ทา กันน้ำ ติดทนตลอดทั้งวัน

4) Best Mascara  (สุดยอดผลิตภัณฑ์มาสคาร่าสำหรับตกแต่งขนตา) 

PAUL & JOE Waterproof Mascara Duo: มาสคาร่าเนื้อแน่นที่เพิ่มความหนานุ่มให้ขนตาอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมแปรงสองด้านที่มีขนาดต่างกันสำหรับขนตาบนและขนตาล่าง ช่วยให้สาวๆ ใช้ได้ถนัดมือ

5) Best Eye Shadow  (สุดยอดผลิตภัณฑ์อายแชโดว์สำหรับตกแต่งดวงตา)

KATE TOKYO Brown Shade Eyes: อายแชโดว์เม็ดสีแน่น ที่ช่วยทำให้ดวงตาคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้น กลมโตและดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

6) Best Blush (สุดยอดผลิตภัณฑ์บลัชออนสำหรับตกแต่งแก้ม) 

NARS Liquid Blush: บลัชออนเนื้อลิขวิดที่มีความเข้มข้นของสีสูง เนื้อสัมผัสเรียบ ลื่น เกลี่ยง่าย และบางเบา ช่วยให้ผิวของคุณแต้มสีสันอย่างเป็นธรรมชาติ มือใหม่มือโปรใช้แล้วต้องชอบ

7) Best Lipstick (สุดยอดผลิตภัณฑ์ลิปสติกเพื่อตกแต่งริมฝีปาก)

SRICHAND X asava Betta Liquid Lipstick: ลิปสติกชนิดจุ่ม เนื้อซาตินที่ทำให้ริมฝีปากดูอิ่ม ไม่แห้งจนเกินไป ช่วยให้ริมฝีปากสวยหรูดูแพง กิ๊บเก๋ด้วยเป็นคอลเล็กชั่นที่สร้างสรรค์ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นไทยระดับโลก ด้วยสีสันที่หลากหลายสารพัดเฉด มาเต็มจริงๆ ได้ใจสาวๆ ไปเต็มๆ

8) Best Lips Gloss (สุดยอดผลิตภัณฑ์ลิปกลอสเพื่อตกแต่งริมฝีปาก)

NOTE COSMETICS Mattemoist Lipgloss: ลิปกลอสเนื้อแมตต์จากเยอรมัน เม็ดสีแน่น ทาแล้วมองเห็นสีชัดเจน ไม่หลุดง่าย สามารถกลบร่องปากได้อย่างเนียนสนิท ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่แห้งเกินไปจนเป็นขุย

9) Best Highlighter (สุดยอดผลิตภัณฑ์ไฮไลต์เตอร์เพื่อสร้างแสงเพิ่มมิติให้ใบหน้า)

WET N WILD Megaglo Highlighting Powder: สุดยอดไฮไลท์สำหรับเพิ่มมิติให้ใบหน้า เม็ดสีแน่น และยังมีกลิตเตอร์เนื้อละเอียดช่วยให้ผิวฉ่ำวาวแลดูเป็นธรรมชาติสุดๆ

1) Best Primer (สุดยอดผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์เพื่อปรับสภาพผิวก่อนการแต่งหน้า) 

CATHY DOLL Speed White CC Cream SPF50+ PA+++: CC ครีมเนื้อบางเบา สูตรเพิ่มคุณค่าการบำรุงจากน้ำแร่ออนเซ็น  ปกปิดรอยดำรอยแดง ลดความมันยาวนานกว่า 12 ชม. มีส่วนผสม Marine Collagen ช่วยกระชับรูขุมขน พร้อมป้องกันแสงแดดและไม่หมองคล้ำด้วยค่า SPF50+

2) Best Cream Foundation (สุดยอดผลิตภัณฑ์รองพื้นในรูปแบบเนื้อครีม) 

REVLON Colorstay Makeup: สุดยอดผลิตภัณฑ์รองพื้นเนื้อบางเบา และปกปิดริ้วรอยได้อย่างมิดชิด ควบคุมความมัน ไม่เป็นคราบ สีไม่ดรอปลงระหว่างวัน มาพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ

3) Best Cushion for Perfect Skin (สุดยอดผลิตภัณฑ์คุชชั่นตกแต่งผิวให้ดูเรียบเนียน) 

BABY BRIGHT White Plankton Matte Cushion SPF50 PA+++: คุชชั่นเนื้อแมตต์พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF50+ เนื้อสัมผัสบางเบากลืนไปกับผิว ไม่เป็นคราบ ไม่ทำให้ผิวอุดตัน ช่วยคุมความมัน พร้อมพลังจากไวท์แพลงก์ตอนช่วยซ่อมให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดี

4) Best Concealer  (สุดยอดผลิตภัณฑ์คอนซีลเลอร์ที่ช่วยในการปกปิดผิวในจุดที่มีปัญหา) 

CATRICE Camouflage Cream: คอนซีลเลอร์เนื้อครีม ที่สามารถปกปิดรอยคล้ำใต้ตา จุดด่างดำได้อย่างมิดชิด เรียบเนียน แลดูเป็นธรรมชาติ และยึดเกาะผิวได้ดีตลอดทั้งวัน

5) Best Loose Powder (สุดยอดผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่น)

SRICHAND Translucent Powder: ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อบางเบา ใช้ขจัดความมัน ช่วยให้เครื่องสำอางติดแน่นตลอดทั้งวัน ใช้ได้กับทุกสีผิว ไม่ทำให้สีรองพื้นเปลี่ยนไป

6) Best Pressed Powder (สุดยอดผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็ง)

ARTY Professional Perfect Powder Foundation SPF38/PA+++: แป้งเค้กสูตรควบคุมความมัน พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ช่วยให้ใบหน้าเรียบเนียน ปกปิจจุดด่างดำ กันน้ำ กันเหงื่อ สีผิวของใบหน้าไม่เปลี่ยนต่อให้ผ่านไปทั้งวันก็ตาม

7) Best Foundation Powder  (สุดยอดผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้น) 

Bisous Bisous Miracle Blooming Anti-Aging Powder: แป้งผสมรองพื้นเพื่อลุคแมตต์ ปกปิดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอจากรอยแดงจากสิวจุดด่างดำให้เรียบเนียน สีไม่ดรอประหว่างวัน คุมมันได้ดี  ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยของผิวและเพิ่มความกระจ่างใส

8) Best Brightening Foundation Powder (สุดยอดผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้นเพื่อความกระจ่างใส) 

BSC Jean&Jean Gluta Super White Powder SPF15 PA++: แป้งผสมรองพื้นเนื้อเนียน  ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นสว่างกระจ่างใส กันน้ำ กันเหงื่อ ติดทนนานตลอดทั้งวัน

1) Best Cotton Sheet (สุดยอดผลิตภัณฑ์สำลีเพื่อเช็ดหน้า) 

KARISMA Ideal Cleansing Cotton Pads: สำลีแผ่นใหญ่ผลิตจากผ้าฝ้าย 100% สะอาด บริสุทธิ์ สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าโดยเฉพาะ  ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิว

2) Best Body Supplement (สุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับหุ่น)

NATUREGIFT Coffee Plus: กาแฟหอม อร่อย สูตรเฉพาะจากเนเจอร์กิฟ ไม่มีคอเลสเตอรอล ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล อุดมไปด้วยคุณค่าของสารอาหาร

3) Best Skin Supplement (สุดยอดอาหารเสริมสำหรับผิว) 

GIFFARINE Red Orange Complex 12: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากส้มแดงเป็นหลัก ดูแลผิวให้กระจ่างใส ลดการอักเสบ ชะลอความเสื่อมโทรมของผิวจากแสงแดด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

4) Best Brain Supplement (สุดยอดอาหารเสริมบำรุงสมอง)

VISTRA Salmon Fish Oil 1000 mg Plus Vitamin E: น้ำมันที่สกัดมาจากปลาแซลมอนในรูปแบบอาหารเสริม ผสานคุณค่าของวิตามินอีร่วมด้วย มีสรรพคุณลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ส่งเสริมการทำงานของสมอง และบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบของข้อ

 5) Best Multi Function Treatment (สุดยอดผลิตภัณฑ์ยกกระชับใบหน้า)

โบเยอรมัน: บิวตี้ท็อกซินที่มีขนาดโมเลกุลเล็กและความบริสุทธิ์สูง ออกฤทธิ์ได้ตรงเฉพาะจุด และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างมั่นใจ สวยได้อย่างเป็นธรรมชาติ

1) Best Shampoo & Conditioner (สุดยอดผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวด)

REJOICE Perfume Smooth Shampoo & Conditioner: แชมพูและครีมนวดที่ผสานนวัตกรรมกลิ่นหอมมาตรฐานระดับโลก ช่วยให้เส้นผมนุ่มลื่น พร้อมป้องกันการเกิดรังแค ถนอมหนังศีรษะของสาวๆ ตลอดจนหอมติดทนนานสุดๆ

2) Best Natural Shampoo (สุดยอดผลิตภัณฑ์แชมพูจากธรรมชาติ)

TARA Nourishing Hair Natural Shampoo: สุดยอดแชมพูจากธรรมชาติที่ช่วยฟื้นฟูผมเสียจากสารเคมีและความร้อน ให้กลับมาดูดี นุ่มสลวยอย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้ง

3) Best Hair Treatment  (สุดยอดผลิตภัณฑ์ทรีทเม้นต์ผม)

LUCIDO-L Argan Oil Hair Treatment Oil Rich Moisture: ออยล์บำรุงและปกป้องเส้นผมจากมลภาวะต่างๆ มีส่วนผสมของวิตามินและกรดไขมัน บำรุงผมให้นุ่ม ลื่น และฟื้นฟูผมเสียให้กลับมามีน้ำหนักและสวยงาม เนื้อไม่มันเยิ้ม และมีกลิ่นหอมติดทนนาน

4) Best Hair Styling  (สุดยอดผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม)

SCHWARZKOPF Professional Taft Power Hair Lacquer Mega Strong: สเปรย์เซ็ตผมที่จะทำให้สาวๆ มีผมทรงสวยตามความต้องการ อยู่ได้นาน แลดูเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญไม่ทำให้ผมเสียหรือแห้งกรอบ และไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะ

5) Best Hair Color (สุดยอดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม)

BIOWOMAN Magic Color Cream ครีมเปลี่ยนสีผม ที่ให้สีผมเด่นชัด โดดเด่น เป็นประกาย เนรมิตการเปลี่ยนสีผมให้แตกต่างไปจากเดิม ด้วยพลังแห่งความอัจฉริยะของ Argan oil และ Hydrolyzed Keratin ช่วยถนอมเส้นผมให้นุ่ม ไม่หยาบกระด้างหลังการทำสี ปราศจากกลิ่นฉุน ตัดปัญหาเรื่องความระคายเคืองต่อหนังศีรษะ

อ้างอิงจาก https://lisaguru.com/beauty/beauty-choice-awards/lisabeautychoiceawards2018-annonce-editorchoices/

 

#FACELABS #LISA #LISABEAUTYCHOICEAWARD2018