นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “How to Conserve Your Beauty” 24 มีนาคม 2562

นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ นายกสมาคมสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการ บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “How to Conserve Your Beauty” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ ห้อง EH 106 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ไบเทค บางนา