เฟซแลบส์ ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 ให้กับชาวระยอง

     บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดี ให้กับชาวระยอง
     ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชสำอาง นำโดย ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานในเครือ ร่วมมอบแอลกอฮอล์ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19